Inhuldiging beeldengroep

Op 21 oktober wordt de beeldengroep 'Johanna en Margareta, 1217' plechtig ingehuldigd op de Grote Markt. Het beeld eert de adellijke zussen Johanna van Constantinopel en Margareta van Vlaanderen die beiden een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van onze stad. De eerste schonk gronden voor een kerk, wat het begin is van Sint-Niklaas, de andere schonk gronden die vandaag onze iconische Grote Markt vormen. De gronden moesten wel één en ondeelbaar blijven tot in de eeuwigheid, een bepaling die men in de eeuwen erna enkele keren is vergeten te eren.  

De beeldhouwer van het werk is Frans Heirbaut.